Bali, Bora Bora Villas(2003.12.16)

巴里島住宿經驗之二:Bora Bora Villas(2003.12.16) Bora Bora VillasBora Bora 屬於現代風的巴里島住宿,他們同時還有其他幾家連鎖,風格也都很相近,提供不同地點的類似住宿風格。Braban V → 繼續閱讀